top of page

aftryk

Franziska Kurth

Skovbygade.5

DK-Søby/Ærø

E-mail: atelier@franziska.kurth.dk

 

I henhold til § 5 TMG:

Repræsenteret af:

Franziska Kurth

Ansvarsfraskrivelse:

 

Ansvarsfraskrivelse / Ansvarsfraskrivelse

 

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er lavet med stor omhu. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller opdateret. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket. Ansvar herfor er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor kendskab til en konkret lovovertrædelse er kendt. Så snart vi bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser af loven, vil vi fjerne dette indhold med det samme.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev tjekket for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en krænkelse. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådanne links med det samme.

ophavsret

Indholdet og værkerne på disse sider, der er oprettet af webstedets operatører, er underlagt tysk lov om ophavsret. Duplikering, redigering, distribution og enhver form for udnyttelse uden for ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er ikke tilladt. I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, overholdes tredjeparts ophavsrettigheder. Især er tredjeparters indhold markeret som sådan. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig informere os herom. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådant indhold med det samme.

Copyright | Ophavsret: 

Selvfølgelig respekterer vi tredjeparters intellektuelle ejendomsret - vi forventer også det samme fra brugerne af vores hjemmeside. Vi gør derfor opmærksom på, at disse sider er underlagt copyright. Det grafiske layout, teksterne, fotos og grafik er derfor beskyttet af copyright. Reproduktioner - af enhver art - samt skriftlig eller elektronisk vurdering er kun tilladt med vores skriftlige samtykke.

Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale!

Varsel:

Vi har oprettet links til andre sider på internettet på denne hjemmeside. For alle disse links gælder følgende: Vi vil gerne understrege, at vi ikke har indflydelse på udformningen eller indholdet af de linkede sider. Vi tager derfor udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede sider på denne hjemmeside og vedtager ikke deres indhold som vores eget.

Skulle nogen se deres rettigheder krænket af denne hjemmeside, tilbyder vi øjeblikkelig ophør ved personlig meddelelse eller via telefon, fax eller e-mail.

En honorarbaseret advarsel fra en juridisk rådgiver/advokat er derfor ikke nødvendig, men hindrer klart et hurtigt, udenretsligt forlig og vil under alle omstændigheder blive bestridt af os. Et mandat uden mandat er hverken i en potentielt skadelidtes interesse eller svarer til vores formodede eller faktiske vilje.

Udgiftsnotatet for enhver advarsel uden forudgående kontakt med os og muligheden for at forsvare sig mod omkostninger vil blive afvist som ubegrundet i betydningen forpligtelsen til at afbøde skade

Befaling af juridisk rådgiver til at udstede en advarsel, som er et gebyr for os, svarer ikke til vores faktiske eller formodede vilje; Vi udelukker hermed udtrykkeligt en tilsvarende "ledelse uden mandat" (§§677 - 687 BGB).

privatliv

Vores hjemmeside kan normalt bruges uden at give nogen personlige data. For så vidt der indsamles persondata (fx navn, adresse eller e-mailadresser) på vores hjemmeside, sker dette altid på frivillig basis så vidt muligt. Disse data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Brugen af kontaktdata offentliggjort som en del af aftryksforpligtelsen af tredjemand med det formål at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale er hermed udtrykkeligt forbudt. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

bottom of page